Facebook


Instagram

ESL Shipping - första kund att ansluta till Botnialänken H2


2022-04-19

Luleå hamn är centrum för vätgassatsningen Botnialänken H2.
Bild: Luleå hamn
Luleå hamn är centrum för vätgassatsningen Botnialänken H2.

Som första representant för kundsidan ansluter ESL Shipping till BotnialänkenH2. Partnerskapet stärker både ESL Shippings strategiska arbete för fossilfri sjöfart och BotnialänkenH2, som nu täcker hela värdekedjan. ESL Shipping blir ny partner i samarbetet. BotnialänkenH2 har en potential att minska koldioxidutsläppen från transporter och industrier med upp till 235 000 ton årligen.

BotnialänkenH2 är ett gemensamt projekt mellan energibolaget Uniper, ABB Sverige, Luleå Hamn och Luleå Energi. Genom att producera fossilfri vätgas vill BotnialänkenH2 erbjuda kunder inom transportsektor, industri och samhälle ett fossilfritt alternativ till bränsle, el och värme och på så sätt bidra till att påskynda klimatomställningen i Luleå och Sverige.

– Klimatfrågan är akut, det vet vi som har Östersjöns känsliga vatten som vårt hem. Vi bär tillsammans med våra kunder och partners ansvaret att göra vad vi kan för att vända utvecklingen. En viktig byggsten för att åstadkomma konkret förändring och säkra fossilfritt fartygsbränsle är industripartnerskap som BotnialänkenH2. Vi ser mycket fram emot att vara del av Botnialänken H2, säger Matti-Mikael Koskinen, vd för ESL Shipping.

I och med partnerskapet med ESL Shipping rymmer nu BotnialänkenH2 aktörer i hela värdekedjan. Rederiföretaget ESL Shipping är ledande transportör av torrbulklaster på Östersjön. Med över 5,5 miljoner ton i produkt- och råvarutransporter från Luleå hamn varje år är ESL Shipping en viktig länk till Europa för Norrlands industrier. ESL Shippings målsättning är att erbjuda helt fossilfria fraktlösningar till sjöss, och bolaget har investerat över 200 miljoner Euro de senaste åren för att påskynda omställningen.

– Vätgasutvecklingen går snabbt och antalet användningsområden bara växer. Med BotnialänkenH2 vill vi skapa en vätgashubb som alltid står redo att leverera vätgasen dit den behövs. Här kan Luleå hamn bli ett strategiskt nav. Det är speciellt glädjande och viktigt att vår första partner på kundsidan kommer från sjöfarten, där en avgörande del av omställningen till fossilfria drivmedel behöver ske, säger Göran Carlsson, tf vd på Luleå Hamn, om samarbetet.

– Möjligheterna med vätgas som energibärare är stora och vi är övertygade om att vätgasen kommer att vara en viktig pusselbit i framtidens fossilfria och flexibla energisystem. Precis som vid andra energiintensiva processer ser vi också en stor potential i att tillvarata restenergier från tillverkningsprocessen och på så sätt ytterligare skapa cirkularitet i energisystemet, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Vätgas är ingen energikälla i sig, utan är precis som elektricitet en energibärare. I takt med att tekniken för energiomvandling av fossilfri energi till vätgas blir allt bättre och mer effektiv, ökar också vätgasens betydelse för klimatomställningen.

– Hittills har vi bara skrapat på ytan när det gäller vätgasens möjligheter och potential att bidra till omställningen av industri- och transportsektorerna. Med ett nästan fossilfritt elsystem har Sverige mycket goda förutsättningar för storskalig vätgasproduktion. BotnialänkenH2 är ett ypperligt exempel på den potential vi ser framför oss, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

– Vätgas är ett bra exempel på hur teknik är nyckeln till att klara av omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Vibeke Gyllenram, försäljningschef för divisionen Process Automation Energy Industries på ABB Sverige. För oss som ledande teknikleverantör är BotnialänkenH2 både en möjlighet att göra konkret skillnad och fortsätta ta vätgastekniken till nya höjder tillsammans med kunder och partners, säger Vibeke Gyllenram.

En avgörande komponent för att förverkliga Botnialänken H2 är offentlig medfinansiering, och en ansökan för att bli ett så kallat ”Projekt av gemensamt europeiskt intresse”, IPCEI, ligger hos Energimyndigheten/Regeringen. Med finansiering på plats beräknar BotnialänkenH2 att kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen från transporter och industrier med upp till 235 000 ton årligen.


Källa: Uniper

Skriv utChristian Nielsen på Oscarssons Mark & Entreprenad digitaliserar planering och produktion med SkyMap och drönare.
Christian Nielsen på Oscarssons Mark & Entreprenad digitaliserar planering och produktion med SkyMap och drönare.

Infrastipendiaten Oscarssons Mark & Entreprenad satsar på SkyMap

Oscarssons Mark & Entreprenad har tagit nästa steg i sin digitalisering genom att börja använda drönarteknik i sina projekt. Med SkyMaps plattform omvandlas drönarbilderna till ortofoto, punktmoln och 3D-modell som...

Läs mer
svero
Godsservice i Dalarna har köpt en helelektrisk distributionsbil medan DB Schenker investerat i en snabbladdare. Åkeriet har sedan tidigare en elhybrid i sin fordonsflotta.

DB Schenker banar väg för snabbladdade eltransporter i Dalarna

DB Schenker i Borlänge och samarbetsåkeriet Godsservice i Dalarna sätter ribban för framtidens transporter. Åkeriet har köpt regionens första helelektriska...

Läs mer
Nordtec


Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i Gent, Belgien, och kommer att leverera färdiga batteripack till Volvos helelektriska tunga...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2

Behov av belysning och säkrare trafik – några av synpunkterna i årets digitala trygghetsvandring

Över 200 synpunkter kom in när staden och polisen bjöd in till digital trygghetsvandring tidigare i år. Detta ligger till grund för kommande insatser som nu presenteras....

Läs mer
Roch-services
Fartyget kommer att trafikera Ekornes egen hamn, Ikornnes, och hamnen i Ålesund, som servar de största sjöfraktshamnarna i Europa.

Världens första självkörande och helelektriska feeder till Norge

DB Schenker planerar att sjösätta en autonom och utsläppsfri feeder (mindre fartyg som distribuerar last kortare sträckor mellan hamnar) för Ekornes ASA i Norge. Det 50 meter...

Läs mer
Elme magnets
Den södra utbyggnaden av metrolinjen M4 inkluderar fem nya underjordiska stationer i Sydhavn.

Vossloh säkerställer långsiktiga tågförbindelser på Köpenhamns M4-linje till Sydhavn

Köpenhamns metrolinje M4, som kopplar ihop Cityringen med Sydhavn, beräknas stå klar 2024. För att projektet mellan de nya stationerna Havneholmen och Ny Ellebjerg ska fortlö...

Läs mer
Northcone


Nästan hälften av alla tunga fordon kör överlastade

Mätningar på 31 platser runt om i landet visar att överlastandelen är fortsatt hög. Det preliminära resultatet av mätningarna för 2021 visar att 42 procent av...

Läs mer
iloq


Söderköpings kommun väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Söderköpings kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Söderköping att minska sin...

Läs mer
leica-geosystems-550
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i samband med utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund. Uppdragsgivare är den globala...

Läs mer
Brokk


Samverkansprojekt mellan skola och bransch ska säkra framtidens arbetskraft

På Edströmska finns utbildningar inom fordon, transport, anläggning och flygteknik. En viktig del för skolan har varit samverkan med branschen. Nu förnyas samverkansavtalet...

Läs mer
mcs-hyrsystem-550-1
Tommy Wreeth, Förbundsordförande.

Transports blockad i svenska hamnar kvarstår

Transportarbetareförbundets blockad i svenska hamnar kvarstår som den är till och med den 31 maj 2022.
– Hittills har Transports blockad inte fått några invä...

Läs mer
DLMASKIN550
Nu får företagen i Umeå en direktlänk till världsmarknaden via APM Terminals Gothenburg.

Ny tågpendel mellan APM Terminals Gothenburg och Umeå

Nu får den norrländska industrin ytterligare en hållbar direktlänk till världsmarknaden via det omfattande linjeutbudet hos APM Terminals i Göteborgs hamn. Den helt...

Läs mer
Mttsweden
Abba på Malmö Airport.

Malmö Airport firar 50 år

Den 1 december i år fyller Malmö Airport 50 år och det kommer att uppmärksammas genom olika aktiviteter på flygplatsen och i Swedavias kanaler under året. Genom att...

Läs mer
cejn


Scania möter ökat intresse med breddat gaserbjudande

Scania är en stor aktör även inom segmentet tunga lastbilar med gasmotorer. Det nuvarande läget, med växande infrastruktur och ökad tillgång till biometan, skapar...

Läs mer
Carlsson & Möller


Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet...

Läs mer
Junttan
Sedan sommaren förra året har åkeriet ÖGS testat applikationen ISA som synkar mot databaser över våra vägar och dess hastigheter (det här är en genrebild, kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra). 

Lägre hastigheter minskar stressen för chaufförerna

Hållbara hastigheter är ett initiativ startat av Trafikverket med syfte att få åkerinäringen att lätta på gasen. Och ökad trafiksäkerhet är...

Läs mer
Vattenfall
I mitten - vinnaren Elis Jakobsson från Nybro. Till höger - tvåan Felicia Bendroth från Tomelilla och på tredje plats Albin Lundberg, Arvidsjaur.

Yrkes-SM: Elis Jakobsson och Fredrik Cederlöw är bäst i Sverige inom lastbil och flygteknik

Yrkes-SM i Växjö är avgjort. Sveriges bästa, unga lastbilsförare blev Elis Jakobsson från Nybro efter en hård kamp. I kategorin flygteknik hamnade Fredrik...

Läs mer
Scantruck
Bo Eriksson blir ny avdelningschef för utläggning på Svevia, inom division Industri. 

Bo Eriksson ny avdelningschef på Svevia

Bo Eriksson tillträder som ny avdelningschef för avdelning utläggning inom division Industri. Avdelningen omfattar hela Sverige och lägger ut omkring 800 tusen ton asfalt per...

Läs mer
BAB
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom dagvatten- och VA. Sandra kommer närmast från bemanningsföretaget Academic Work där...

Läs mer
Disab
Sigrid på väg från Oskarshamn, som är hennes hemmahamn.

Minskat klimatavtryck med ny bränslemix

SKB:s transportfartyg m/s Sigrid kommer att börja köras med en inblandning av tio procent icke-fossilt HVO-bränsle. Åtgärden är mer långtgående än de...

Läs mer
CL Specialglas


Veidekke bygger nya Östbergatunneln åt Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB gällande byggandet av den nya Östbergatunneln, som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening. Entreprenaden...

Läs mer
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan mellan Malmö och Frövi i Örebro län, som var nästan 1 kilometer långt,...

Läs mer


Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJs snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm är återigen i trafik efter ett pandemiuppehåll på cirka två år. Det nya snabbtåget avgår Dalarna på...

Läs mer

Nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland och Halland ska rädda liv

Mellan 9 maj och 22 maj sätter Trafikverket upp sammanlagt 13 nya trafiksäkerhetskameror på fem olika sträckor i Västra Götaland samt Halland.

Läs mer


Byggstart - dags att lägga sista pusselbiten för E18 mellan Örebro och Stockholm

Nu börjar Trafikverket bygga om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg. När arbetet är klart ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på den...

Läs mer
Anna Franzén tillträder som ny verksamhetsutvecklingschef på Svevia, inom division Anläggning.

Anna Franzén ny chef på Svevia

Svevia har rekryterat Anna Franzen som verksamhetsutvecklingschef inom division Anläggning. Divisionen har en stark utveckling och fortsätter sin satsning framåt för att vä...

Läs mer


Laddnätverk för tung trafik nästa steg för OKQ8

OKQ8 och Volvo Lastvagnar Sverige har för avsikt att samarbeta för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik....

Läs mer
Antal omkomna i vägtrafiken, per kön. Åren 2000–2021. Anm: Självmord exkluderas på ett systematiskt sätt från antal omkomna i denna statistik fr.o.m. år 2010.

Fortsatt få omkomna i vägtrafiken 2021

Under 2021 dödades 210 personer i olyckor i vägtrafiken. Det kan jämföras med 204 personer under 2020, vilket innebär en mindre ökning av antalet omkomna med 6 personer...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se