Facebook


Instagram

Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet


2023-08-28

Bild:Tågföretagen

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till arbetet med den stora flytten till Näringslivets Hus. Den 21 augusti flyttade Almega tillsammans med alla förbund till vårt nya kontor. Framöver hittar ni oss i moderna lokaler i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Under sommaren har utmaningarna kopplade till införandet av det nya planeringssystemet MPK inte tagit semester. Tilldelning av tåglägen i korttiden är fortfarande under press och levereras fortfarande med tre till fyra dagars framförhållning. Det finns en risk att även hösten kommer präglas av sena leveranser av tåglägen och därpå följande fortsatta planerings- och kostnadsutmaningar för järnvägsföretagen. Samtidigt intensifieras arbetet med att få Tågplan 2024 på plats med minimalt störningsläge. Just nu ser vi resultat av Trafikverkets ändrade arbetssätt under sommaren och en positiv trend i Trafikverkets framförhållning

Med Almedalsveckan i backspegeln får vi konstatera att de färre dagarna i programmet resulterat i ett effektivt format. De öppna seminarier som vi var med och arrangerade – dels om utveckling av affärsavtalen i den upphandlade kollektivtrafiken, dels om transporteffektiva logistikkedjor i kombination järnväg, sjöfart och vägtrafik – var välbesökta och uppskattade. Perspektivet ”den hållbara staden” har fått en alltmer framskjuten roll i det politiska samtalet och en rad seminarier tog upp järnvägens betydelse samt de omfattande utmaningar som behöver hanteras framåt – inte minst den växande underhållsskulden och kapacitetsbristen. Förutom våra egna seminarier deltog vi i panelsamtal, rundabordssamtal och i informella möten med politiker och andra beslutsfattare. Särskilt intressant var Train & Rails seminarium där temat var alternativ finansiering och hur vi får fart på AB Sverige med järnvägen som backbone. Återbäring från EU i form av ökad tilldelning av CEF-finansiering kan lämna ett katalyserande bidrag och vi erbjuder en rykande färsk analys av möjligheterna här, i en rapport från WSP.

För ett par veckor sedan publicerade Tågföretagen tillsammans med Öresundskonsortiet en debattartikel i Svenska Dagbladet där vi skriver om behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet som en lösning för samtida och framtida problem. Vi har – genom vår ordförande Monica Lingegård även debatterat de krav NATO-medlemskapet ställer på svensk infrastruktur.

Vägen framåt stavas ”mer kapacitet” och vi måste ha förmågan att hålla både tanken om ökade investeringar i huvudet samtidigt som vi underhåller det vi har. Infrastrukturminister Andreas Carlson och Tågföretagens Gustaf Engstrand kommenterade temat i ett inslag i TV4 Nyheter. Sommarens extremväder har återigen placerat det bristande underhållet av järnvägen i brännpunkten, vilket återspeglas av nyhetsmedias bevakning. Klimatsäkring har åter seglat upp som en avgörande fråga för transportsystemets prestanda. Och regeringen har givit Trafikverket uppdraget att inom sex månader leverera svar på frågan om hur utförandet av underhållet kan effektiviseras.


källa: Tågföretagen


Tipsa en vn Skriv ut

Det är dags för landbroar

Som vi med glädje kunde konstatera i förra veckan ser vi äntligen rö...

Läs mer


Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till...

Läs mer
Ulefos
system-of-systems

Positiv utveckling och spännande innovationsnominering

Railway Metrics and Dynamics (RMD) omsättning har börjat ta fart och bolaget har under...

Läs mer


Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under...

Läs mer


Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se