Facebook


Instagram

Fusk vid prov på transportområdet ska leda till avstängning


2022-11-22

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som ska göra det möjligt att stänga av den som försöker fuska vid prov på transportområdet hos Trafikverket.
– Fusk vid till exempel förarprov är ett hot mot trafiksäkerheten och det ska vara kännbart för den som på olika sätt försöker vilseleda vid provet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De nya reglerna innebär att Trafikverket ska stänga av den som försöker vilseleda vid prov genom att till exempel använda otillåtna hjälpmedel. Den som blir avstängd får inte skriva prov på ett eller två år.

Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska Trafikverket särskilt beakta hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter.

För att motverka fusk har regeringen också beslutat om förordningsändringar som ger Transportstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om elektronisk ansökan om taxiförarlegitimation. Om fotografi och namnteckning lämnas i samband med första provtillfället blir det lättare att säkerställa att det är samma person som utför proven och som sedan får taxiförarlegitimationen.

I de beslutade regeländringarna ingår också att utbildningsanordnaren ska rapportera varje delkurs i en fortbildning för yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen. Regeländringen gör att uppgifter om genomförda delkurser finns registrerat hos Transportstyrelsen så att sista utbildningsanordnaren kan kontrollera att föraren har genomgått samtliga delkurser. Det minskar risken för att eleven lämnar förfalskade intyg från andra utbildningsanordnare inför slutrapporteringen.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 förutom ändringarna kring delrapportering som träder i kraft den 1 juni 2023.


Källa: Infrastrukturdepartementet

Tipsa en vän     Skriv ut

Dynamiska skyltar ska stoppa spökbilister vid Øresundsbron

Flera digitala och dynamiska skyltar vid Øresundsbrons betalstation ska få stopp på så kallade spökbilister – alltså felkörare som kör mot fä...

Läs mer
Zinga


Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och Trivector har...

Läs mer


Unikt projekt har gjort det möjligt att över hela landet utbilda 350 lärare i el- och hybridbilsteknik

350 yrkeslärare från hela landet har nu genomgått en utbildning i el- och...

Läs mer


Eitech installerar ny laddningsinfrastruktur för nästa generations elbussar i Örebro

Svealandstrafiken AB uppdaterar sin fordonsflotta med totalt 23 eldrivna högkapacitetsbussar,...

Läs mer

Västtrafik välkomnar fyra nya minielbussar

Sverige antar internationella deklarationer för elektrifiering av transporter

Färre dödsolyckor med mc i Norge än i Sverige, Danmark och Finland

Fusk vid prov på transportområdet ska leda till avstängning

Nu är Västra Götalands vackraste hållplats utseddMest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se