Facebook


Instagram

Östergötland satsar på fossilfria transporter


2020-09-09

Bild: BioDriv Öst

Just nu kraftsamlar samhället i krisen av covid-19 samtidigt som insatser inom klimatområdet behöver fortsätta för att undvika andra framtida kriser. De nya projekten Fossilfritt 2030 och Rena resan kommer att ge Östergötlands län en betydelsefull skjuts till bättre förutsättningar och större möjligheter i transportsektorns omställning.

Idag står transportsektorn för 35 procent av Östergötlands totala utsläpp av växthusgaser. Det är därmed den enskilt största utsläppskällan i länet och en av de riktigt stora utmaningarna för att antagna miljö- och klimatmål ska nås. Därför krokar nu Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland arm med andra länsstyrelser, kommuner och den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Genom projekten Fossilfritt 2030 Fordon och drivmedel och Rena resan växlas arbetet upp i länet. Projekten beviljades nyligen medel av Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland samt Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. För Östergötlands del innebär det att arbetet i det nuvarande projektet Östgötautmaningen fortsätter under 2020 för att sedan övergå i de nya projekten under 2021 fram till 2022. Syftet är att genom samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsdelning effektivisera och påskynda arbetet med att ställa om till fossilfria transporter.

– I tider som dessa, med coronaviruset som påverkar länder världen över och sätter hela samhällen ur spel, är arbetet med omställningen till fossilfria transporter om möjligt ännu viktigare än tidigare. Ett mer hållbart resande och en ökad inhemsk produktion av förnybara drivmedel kan minska importberoendet av drivmedel som är en kritisk produkt i ett fungerande samhälle. Ökad energisäkerhet och krisberedskap är A och O för att kunna hantera även framtida kriser och svåra perioder, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Projekten ligger därmed väl i tiden för att bidra till att uppnå riksdagens mål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp till år 2030 i synergi med andra viktiga samhällsmål som en stärkt krisberedskap och en förbättrad folkhälsa.

– Kommunerna i Östergötland arbetar hårt för att ligga i framkant och därigenom underlätta omställningen för andra. Nästan alla kommuner i länet har till exempel antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, vilket är unikt för Östergötland. Det är därför extra glädjande att vår satsning Östgötautmaningen nu kan fortsätta i samverkan med ännu fler kommuner, regioner och länsstyrelser, säger Ylva Ek, projektledare Energikontoret, Region Östergötland.  

Projektet har en viktig roll att fylla i arbetet med att underlätta utbyggnaden av det behov av laddplatser och tankställen som identifierats i Länsstyrelsen Östergötlands Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – en regional plan för Östergötland som publicerats tidigare i år.

– När kommuner och regioner arbetar enhetligt och ställer likartade upphandlingskrav förbättras förutsättningarna för näringslivet att investera i ny fordonsteknik och infrastruktur för tankning och laddning. Samtidigt kan produktionen av förnybara drivmedel öka. Detta är värdefullt inte minst för Östergötland som har en lång rad näringslivsaktörer som är verksamma inom området, berättar Helena Engström, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Östergötland.

Ett annat betydelsefullt område är omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle där allt fler resor sker med exempelvis cykel och kollektivtrafik. Systerprojektet Fossilfritt 2030 - Rena Resan kommer att fokusera på dessa frågor.

Projektet Fossilfritt 2030 är en del av en storregional kraftsamling i sex län med en total omslutning på 50 miljoner kronor. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner i östra Mellansverige kommer att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt under tre år framöver. I Östergötlands län medverkar Linköpings, Boxholms, Kinda, Mjölby, Vadstena, Ydre, Åtvidabergs, Ödeshögs och Finspångs kommuner utöver Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Projektet blir ett välkommet tillskott i kraftsamlingen i Östergötlands län.

– Genom att underlätta samverkan bidrar vi till en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning. Det är även högaktuellt att uppmärksamma de synergieffekter som finns mellan en stärkt krisberedskap och ett ökat nyttjande av förnybara drivmedel som vi kan producera här i Sverige, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som är projektägare för Fossilfritt 2030.Källa: BioDriv Öst


Skriv ut

Snösäsong i Stockholms kollektivtrafik

Efter kalla och klara dagar har snön börjat dra in över länet. Snöfall, halka och växlande temperaturer kan ställa till det för kollektivtrafiken. Men...

Läs mer
Zinga
Kön som uppstår på rampen som angör cirkulationsplatsen norrifrån.

Tyréns:

"Kommunerna behöver ha bättre koll på sina kollektivtrafiksatsningar"

Kommunerna och Trafikverket lägger stora resurser på att effektivisera kollektivtrafiken...

Läs mer
iNFOSPREAD
– Hösten 2020 bestämde vi oss till slut. Nu kör vi allt digitalt! Vi hade då bokfört timmarna vi la ner på manuellt pappersarbete och hur många gånger vi rörde vid ett papper. Det visade sig att vi kunde ta i samma ark upp till fem gånger.

Så blev Stockholms Åkeri digitala med hjälp av Hogias transportsystem

Stora tidsbesparingar, färre fel och roligare på jobbet. Det är bara några av...

Läs mer

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas

AstaZero och Polarium samarbetar för att utveckla snabbladdning för elfordon

Många säkerhetsbrister inom transport och logistik

Dachser Norway levererar med ny eldriven batteri-lastbil

A-traktor och elsparkcykel – så många skadasMest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se